Iris Hanika

Iris Hanika rođena je 1962. godine u Vircburgu, u Austriji. Studirala je opštu i komparatvnu književnost u Berlinu, gde živi od 1979. Prvu knjigu napisala je 1989. godine. Od 1998. je stalni saradnik nacionalnog dnevnika Frankfurter Allgemeine Zeitung. Godine 2006. nagrađena je književnom nagradom “Hans Fallada” za celokupan rad.

Share this Post