Aleksis Ženi

Aleksis Ženi je rođen 1963. godine u Lionu. Pisac i nastavnik biologije.
Za svoj prvi objavljeni roman, Francusko umeće ratovanja, dobio je najveće francusko književno priznanje, nagradu Gonkur 2011. godine.

Share this Post