Klaudiju M. Florijan

Klaudiju M. Florijan rođen je 1973. u Rupei, okrug Brašov, u Rumuniji. Studirao je na Univerzitetu u Bukureštu i Univerzitetu Bilefeld u Nemačkoj.
Od 2002. godine je zaposlen u ministarstvu spoljnih poslova. Od 2004. do 2009. godine obavljao je dužnost atašea za kulturu i saradnju sa medijima u Ambasadi Rumunije u Berlinu. Od 2010. do 2013. godine bio je angažovan u Ambasadi Rumunije u Bernu, a od 2014. radi u Rumunskom kulturnom institutu u Berlinu.

Share this Post