Predrag Piper – Gramatika ruskog jezika

ruski

340 strana

23,5 x 16 cm Mek povez

ISBN 86-7034-066-6

Gramatika ruskog jezika namenjena je svima koji žele da počnu ili da nastave sa učenjem savremenog ruskog jezika, bilo samostalno, bilo u školi ili na fakultetu, i da na jednom mestu imaju osnove izgovora, pregled gramatičkih pravila i primere njihove primene, obrasce konverzacije na ruskom jeziku na različite teme (od predstavljanja i upoznavanja do biznisa i informatike) kao i tematske i druge kratke rečnike, korisne za usvajanje gradiva koje se u knjizi izlaže i korisne za uspešnu komunikaciju na ruskom jeziku. Autor je nastojao da u ovoj Gramatici poveže dobre tradicije proučavanja ruskog jezika kod Srba, i poređenja ruskog sa srpskim jezikom, sa savremenim iskustvima nauke o ruskom jeziku, posebno sa aktuelnim pristupima ruskom kao stranom jeziku. Nastojao je takođe da u knjigu ugradi svoje dosadašnje iskustvo u ovim poslovima, sticano i pisanjem nekoliko desetina udžbenika i priručnika ruskog jezika za različite uzraste i profile korisnika.

Mišljenjem ministra prosvete br. 650-02-00311/2009-06 od 29. 12. 2009. udžbenik Gramatika ruskog jezika preporučen je za korišćenje u realizaciji nastave ruskog jezika u osnovnoj i srednjoj školi.