Milan Latas – Panični poremećaj i agorafobija – Terapijski vodič – Drugo izdanje

agorafobija

 

220 strana

20 x 13,5 cm Mek povez

ISBN 978-86-7034-080-0

„Ova knjiga zadovoljava potrebu za gotovo svim relevantnim informacijama o paničnom poremećaju i agorafobiji. Mada je pre svega namenjena psihijatrima i kliničkim psiholozima koji se u svojoj praksi sreću sa pacijentima obolelim od ovog učestalog poremećaja, ona će zahvaljujući pristupačnom stilu sigurno da koristi i zainteresovanim i edukovanim laicima. U tom smislu, verujem da će ova knjiga potvrditi tezu da pacijenti vole da čitaju knjige namenjene njihovim terapeutima.

Posebnu vrednost ove knjige predstavlja kombinovani akademsko-praktični pristup. Uveren sam da će ona dobro da posluži čitaocima koji ele da saynaju detalje o dostignućima na planu etiološkog razumevanja paničnog poremećaja i agorafobije, baš kao i onima koje primarno zanimaju praktični aspekti, na primer, kako se koriste lekovi i kako se sprovodi kognitivno-bihejvioralna terapija. Zbog toga knjigu vidim kao vodič kroz oblast koju nije jednostavno predstaviti: ovakav vodič ne pojednostavljuje niti mistifikuje probleme kojima se bavi, pa će ispuniti očekivanja čitalaca koji mu pristupaju sa veoma različitim potrebama.“ Dr Vladan Starčević

milanlatas

 

Dr Milan Latas rođen je u Beogradu 1967. godine. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Beogradu, gde je doktorirao i završio specijalizaciju iz psihijatrije. Završio je i edukaciju iz racionalno-emotivno-bihejvioralne terapije, čime je stekao zvanje racionalno-emotivno/kognitivno-bihejvioralnog terapeuta. Od početka svoje karijere dr Latas radi na Klinici za psihijatriju Kliničkog centra Srbije u Beogradu, a od 2007. zaposlen je i na Medicinskom fakultetu u Beogradu na predmetu Psihijatrija. Osnovni delokrug njegovog rada i interesovanja su terapija, istraživanja i edukacija u oblasti anksioznih i fobičnih poremećaja.