Ljubica Popović, Marina Popović – Gramatika engleskog jezika kroz testove

engleski

194 strane

23,5 x 16 cm

Mek povez ISBN 86-7034-019-4

Gramatika engleskog jezika kroz testove zasniva se na savremenom metodu proveravanja jezičkog znanja i namenjena je svima onima koji žele da osveže svoje znanje ili provere koliko vladaju osnovnim pravilima engleske gramatike.

Knjiga sadrži 224 testa, koji obuhvataju i do 50 pitanja. Namera autora bila je da testovi budu raznovrsni i da pokriju sve bitne elemente engleske gramatike. Na kraju knjige nalazi se ključ sa rešenjima svih testova, kao i indeks koji treba da pomogne snalaženju u knjizi.

Mišljenjem ministra prosvete br. 650-02-0031/2009-06 od 29. 12. 2009. udžbenik Gramatika engleskog jezika sa vežbanjima preporučen je za koriš- ćenje u realizaciji nastave engleskog jezika u osnovnoj i srednjoj školi.