Borjanka Batinić – Panični poremećaj

panicniporemecaj

 

160 strana

20 x 13,5 cm Mek povez

ISBN 978-86-7034-069-5

U knjizi je izložen pregled etioloških modela paničnog poremećaja koji uključuju neuroanatamsku hipotezu, genetske faktore, kognitivne teorije, uslov-ljavanje, socijalne faktore u detinjstvu, teoriju vezivanja, psihodinamski i psihoanaliticki koncept. Aktuelno, dominantan je etiološki model Gormana i sar. (2000) koji ukazuje da panični pacijenti imaju genetski uslovljenu abnormalnost u moždanim centrima za strah, koja ih čini osetljivim za traumu, naročito onu koja uključuje separaciju i prekid emocionalnog vezivanja. Abnormalnosti mogu imati razlicite forme, uključujući toničku autonomnu hiperaktivnost ili neurokognitivni defekt koji onemogućava adekvatnu interpretaciju signala straha i/ili adekvatni kortikalni povratni spreg koji bi ograničio anksioznost i panične reakcije. Skorašnji traumatski životni događaj može inicirati početak paničnog poremećaja. Tako, inte-rakcija između životnog stresa i genetske vulnerabilnosti može biti ključni uzrok paničnog poremećaja kod odraslih.

borjanka

 

Dr Borjanka Batinić radi kao specijalista psihijatrije u Institutu za psihijatriju Kliničkog centra Srbije. Docent je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Odeljenje za psihologiju. Specifično se bavi dijagnostikom i tretmanom poremećaja sa anksioznošću i racionalno-emotivnomkognitivno-bihejvioralnom terapijom. Borjanka Batinić